Spiritual.Warriors.-.G.E.R.M._Matrix._.and.Roey.Marquis.II.A

Wanting to brag about your $10,000 pair of headphones that (according to you) when used with FLAC produce sounds not even us mortals could imagine? Or just wanting to find new tunes? In here bud!

Spiritual.Warriors.-.G.E.R.M._Matrix._.and.Roey.Marquis.II.A

Postby rakmeister » 28 Mar 2011, 23:07

,
ÜÛ
ÛÛÛ°
ÜÛÛÛL ,
ÛÛÛÛÛ° ÜÛÜ
, °Û±ÛÛÛ °ÛÛÛÛ
ßÛÜ°° °ÛÛ²ÛÛÛ °ÜÛÛÛÛ
ßÛÛÛ° °ÛÛÛÛÛÛ° ÜÛÛÛÛÛ
ßÛÛÛÜ° ÛÛ²ÛÛÛ ÜÛÛ°ÛÛÛ°
ßÛÛÛÛÜ° °ÛÛÛ²ÛÛÛ° ÜÛÛ²ÛÛÛß
'°ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ° ÛÛÛÛÛÛß"
°ÛÛÛÛÛ° ±ÛÛÛ±ÛÛ° ÛÛÛÛÛÛß°
°ÛÛÛÛÛÜ °ÛÛÛÛÛ± ÜÛÛÛÛÛÛß
ÛÛ²ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ° ÜÛÛÛÛÛÛ ,
ÛÛÛÛÛÛ °ÛÛÛÛ °ÛÛÛÛÛß °ÜÛÛß°
, °ÛÛÛÛÜ ÛÛÛ± ÜÛÛÛÛ" °ÜÜÛÛÛÛÛ°
°ÛÛÜ°°, 'ÛÛÛÛÛ °ÛÛ ÛÛÛ" °ÜÛÛÛÛÛÛÛ°"
°ßÛÛÛÛÜÜ°° °ÛÛÛ ÛÛ ÛÛß° °ÜÛÛÛÛÛÛÛ""
ßÛÛÛÛÛÛÛÜ° ßÛÜ ±Û °Û° °ÛÛÛÛÛÛß°"
'ßÛÛÛÛÛÛÜÜ° ßÛ ° Û ,ÛÛÛÛß°""
°°ßßßÛÛÛÜ ß°²Û±±Ûß°
ܱ۰°Ü°°²
ܲ° ²±±
±° RMT ß±°
° presents °

ÜþSpiritual.Warriors.-.G.E.R.M._Matrix._.and.Roey.Marquis.II.Are-1999.iNT-RMT
ÞÝ
Ûº
Ûº
ºÛÜ
ºÞÛÛ
º ÛÛÝ
ºÞÛÛÝßÛÛÜ ßßßßßßßßßß ÜÛ ßßßßßßßßßßß ÛÛ ßßßß ÛÛ ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ºÛÛÛ ÛÛÛÛÜ°°ÜÛÛÛÜ°°°ÛÛ°°°°°°ÜÛÛÛÜ°°ÛÛßßßÛÛ°ÛÛßßßÛÛ°ÜÛÛÛÜ°°°°°ÛÛÛÛÜ°°°ÛÛßßßÛÛ°°ÜÛÛÛÜ
ÛÛÛ ÛÛ°ßÛÛ°ÛÛ°ßÛÛ°°ÛÛ°°°°°°ÛÛ°ßÛÛ°ß°ÜÛßÛÛ°°°ßÛÜ°ß°ÛÛ°ßÛÛ°°°°ÛÛ°ßÛÛ°°ÛÛ°°°ß°°Ûß°°ÛÛ
ÛÛÛ ÛÛÜÛß°°ÛÛÜÛßÜ°°ÛÛ°°°Ü°°ÛÛÜÛßÜ°°ÛÛÜ°ÛÛ°ÛÛ°ÜÛÛ°°ÛÛÜÛßÜ°°°°ÛÛ°°ÛÛ°°ÛÛÛß°°°ÛÛ°°°ÛÛ
ÛÛÛ ÛÛ°°ÛÛ°ÛÛÜÜÜÛÛ°ÛÛÜÜÜÛÛ°ÛÛÜÜÜÛÛ°ßÛÛÛÛß°ßÛÛÛÛß°°ÛÛÜÜÜÛÛ°°°ÛÛ°°ÛÛÛ°ÛÛ°°°°°ÛÛÜÜÜÛß
ÛÛÛº ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÞÛÛݺ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

-- Spiritual.Warriors.-.G.E.R.M._Matrix._.and.Roey.Marquis.II.Are-1999.iNT-RMT --


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


1-Release 1:1 Information-1

Artist .........: G.E.R.M. Matrix and Roey Marquis
Title .........: Spiritual. Warriors
Genre ..........: Hip-Hop
Source .........: CDDA
Type ...........: Album
Rls date........: 08-Nov-1999
Pre date........: 28-march-2011
Bitrate ........: 192 Kbps
Size ...........: 73.8 MB
Tracks .........: 13
Quality ........: MP3
Label ..........: Quiet Force Records (Germany), Uprock Records, Zomba Records
Catalog ........: QFG 005, URR011, 308.8011.1/2
Discogs ........: http://www.discogs.com/Spiritual-Warrio ... se/1204444
Style ..........: Abstract, Conscious
Encode .........: RMT / LAME3.92
Cover ..........: Yes

-Tracklist-

Tracklist
1 The Legend Unfolds
Producer - Roey Marquis II
Voice - G.E.R.M.*
2 The Arrival
Producer - Roey Marquis II
Rap - Matrix (6)
3 Diverse Universe
Producer - Roey Marquis II
Rap [Featuring] - Archetype
4 Time Is Critical
Producer - DJ Spinna
Rap - G.E.R.M.*
5 Zeitgeschehen
Producer - Roey Marquis II
Rap [Featuring] - Nicodemus (2)
5 Mental Gear Solid
Producer - Roey Marquis II
Rap - G.E.R.M.* , Matrix (6)
7 U Have No Idea
Producer - Roey Marquis II
Rap - G.E.R.M.*
Rap [Featuring] - Langston Huges
8 Recognize
Producer - Roey Marquis II
Rap - Matrix (6)
Scratches [Featuring] - Twister (10)
9 Alien 2012
Producer - Roey Marquis II
Rap - G.E.R.M.*
10 High Frequency
Producer - MK2
Rap [Featuring] - Sean Raucous*
11 Grüner Tee
Producer - Evil Dee
Rap [Featuring] - Curse (3)
12 Space Invaders
Producer - Roey Marquis II
Rap - Matrix (6)
13 Battlefield
Producer - Roey Marquis II
Voice - G.E.R.M.*


ºÛÛÛÛÛ ßÛÛÜ ßß ÜÛ ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÜ°°ÛÛ°°°°°°°°ÜÛÛÛÜ°ßÛÛßßßÛÛ°
ÛÛÛÛÛ ÛÛ°ßÛÛ°ÛÛ°°°°°°°Ûß°°ÛÛ°°ÛÛ°°°ß°°
ÛÛÛÛÛ ÛÛÜÛß°°ÛÛ°°°Ü°°ÛÛ°°°ÛÛ°°ÛÛ°°°°°°
ÛÛÛÛÛ ÛÛ°°°°°ÛÛÜÜÜÛÛ°ÛÛÜÜÜÛß°°ÛÛ°°°°°°
ÞÛÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛ ÜÜÜÜÜ

Arise & Awaken

BE

"the sleeper must awaken..."
&
MePHiSTo1 tell me which of them 2 fams. or the 3rd good one. and not them sublayer fams!
and you wanna know. simple check your hand and tell me if its a M or C/S
thats all ima need to know.

RA

ÛÛÛݺ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
ÛÛÛ º ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß ÛÛ ßßßßß
ÞÛÛݺ ÛÛÛÛÜ°°°°°ÜÛÛÛÜßÛÛßßßÛÛ°ÜÛÛÛÜ°°°ÛÛßßßÛÛ°
ÛÛÛº ÛÛ°ßÛÛ°°°Ûß°°ÛÛ°ÛÛ°°°ß°°ÛÛ°ßÛÛ°°°°ßÛÜ°ß°
ÛÛºÛ ÛÛ°°ÛÛ°°ÛÛ°°°ÛÛ°ÛÛ°°°°°°ÛÛÜÛßÜ°°ÛÛ°ÜÛÛ°°
ÛºÛÛ ÛÛ°°ÛÛÛ°ÛÛÜÜÜÛß°ÛÛ°°°°°°ÛÛÜÜÜÛÛ°ßÛÛÛÛß°°
ºÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
º Looking for:- Private EU sites
º -Pre-Retail suppliers
º - PD/HD cappers/encoders
º - Private boxes for group usage
º - grep, sed, and awk experts
ÜÜ
Ûº ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

Þº ßßßßßßßß ÛÜ ßßßßßßßßßßßßßßßßß ßßßßßßßß ÛÛ ßßßßß
º ÜÛÛÛÜ°°°ÛÛÛÛÜ°°ÜÛÛÛÜ°°°ÜÛÛÛÜ°°ßÛÛßßßÛÛ°ÛÛßßßÛÛ°
º ÛÛ°ßÛÛ°°ÛÛ°ßÛÛ°ÛÛ°ßÛÛ°°ÛÛ°ßÛÛ°°ÛÛ°°°ß°°°°ßÛÜ°ß°
º ÛÛ°ÜÜÜ°°ÛÛÜÛß°°ÛÛÜÛßÜ°°ÛÛÜÛßÜ°°ÛÛ°°°°°°ÛÛ°ÜÛÛ°°
º ÛÛÜÜÜÛÛ°ÛÛ°°ÛÛ°ÛÛÜÜÜÛÛ°ÛÛÜÜÜÛÛ°ÛÛ°°°°°°ßÛÛÛÛß°°
º ÜÜÜÜÜ ÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
º - To all the true prestreet retail groups,
º and to the great HQ tv crews. Respect.
º Great quality and quality content, we hope to
º earn our spot. Dont hate, appreciate :)

Ü
ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜ Û ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ßßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²°°°°°²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±Û²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ
ßßßßÛßßßÛÛÛ±±±±±±±±²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±Û²ßßßßßßßßßßßß
° ÞÛ ÞÝ Û
± ÞÛ ÞÝ
Ü ÜÛÜ Û Û
ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜ ß Û ÞÝ Û
ßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÛÝÜÛÜܲ۲ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÝ
ßßßßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±±±°°°°±²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²Û²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÞÛßßßßßßßßßßß²²ßßßßßßÛÛÛÛÛÛÛÛßßßß²Û²Ûßßß
ÞÛ ß ÞÝ Û °
ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ
° ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ °
± ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ ±
Ü²Ü ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ Ü²Ü
Û ÛÛÝ ÛÛÝ ß
ÛÛÝ ASCii dec 2009 ÛÛÝ ß
ÛÛÝ ÛÛÛ
ßß ßßß

check TV/GFT/DH/TS/ST/DT/ for download
or google it should be viral by others done.
or click here
http://www.massmirror.com/get.php?dl=Sp ... NT-RMT.rar
User avatar
rakmeister
 
Posts: 292
Joined: 15 Apr 2008, 23:59
Location: Netherlands

Return to Music, Audio etc.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

cron